Skien Maxitaxi har deltatt med flere av sine ansatte og egne biler under kurset

ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV YRKESSJÅFØRER

Kurset ble holdt i lokalene til Trafikksentralen Skien

9. -13- mai med et timeantall på 35 timer

Kurs leder var Patric Olsen, fra Kurs og kompetanse skolen

Arrangør: