BUSSTRANSPORT

Her har vi to busser med 49 sitteplasser.

Klare til bruk for større grupper og skoleklasser