Handikaptransport

Vi har biler som kan ta opp til 3 rullestoler

og  transport av personer i seter samtidig.